Vandre i Nibøls omegn

Sønderløgums Binnendünen (indre vandreklitter)

Udgangspunktet er informationstavlerne for Binnendünen ved Sønderløgums udkant. Følg den markerede vej gennem naturbeskyttelsesområdet. Ved delingen tages til højre. Efter 200 m kommer man til en ridesti og går til højre! Hold så til venstre og følg vejen, indtil der går en vej til skovfogedboligen. (Skilt „Försterei 1“ - kommer du til en kro, er du forkert!). Følg vejen til skovfogedboligen.

Lidt længere efter denne bolig har man frit udsyn over Schwansmoor, og en tavle orienterer om dyre- og planteverdenen samt mosens oprindelse. Efter en kort pause går det videre på vejen, og ved enden af denne drejes til venstre. Efter ca. 1 km munder denne vej ud i en asfalteret gade, som følges, indtil Binnendünen dukker op igen på venstre side. Hold til venstre på den sandede ridesti, indtil en markeret vej efter ca. 100 m på højre side fører dig tilbage til udgangspunktet.

Varighed: ca 1 til 1,5 timer

Tilbudspakker vandringer

Vandringer

Vandre mellem Vesterhavet og Østersøen

Kort med kanoture

Følgende kort med kanoture finder du i vores online-shop: