Vandre i området omkring Slesvig

Et udvalg af spadsereture omkring Slesvig:

Spadseretur omkring Haddebyer Noor
En smuk spadseretur fører rundt om Haddebyer Noor. Der er gode parkeringsmuligheder ved hovedvejen B 76 øst for Noor. Gåturen fører langs Haddebyer Noors indtil overgangen til Selker Noor og der over broen via Hedebys voldanlæg og hovedvejen B 76 tilbage til udgangspunktet. Varighed: ca. 1,5 timer.

Hedeby (Haithabu) og Haddebyer Noor
En spadseretur ind i fortiden på ca. 6 km. Vi går fra parkeringspladsen ved Hedeby museums kirkegård. Frakørsel fra hovedvej B 77 / 76 i retning af Kiel - Egernførde. Fra parkeringspladsen går vi modsat museet til højre og kommer til en trætrappe, der fører til højborgen. Hedeby var det vigtigste handelscentrum i tiden 800 - 1000. Inden voldanlæggene blev bygget, forskansede beboerne sig her på højborgen mod farer.

Vi følger vejmarkeringen og kommer til rundgangen bag ved museet, hvor der til højre er et jerngitter. Bagved dette kan de bevarede voldanlæg bestiges. Videre på den brede sti langs vejkrydset med henvisningstavler. Der går vi på Wanderweg 5 gennem midten af halvoldkredsen, Hedebys oprindelige bymidte. Ved gennemgangen til volden befandt Nordtor sig tidligere, overfor tilsvarende Südtor. Man kan vandre på volden og kommer så til fjernvandrevejen til Genova. Denne vej kommer fra Dannevirke. Ved Hedeby krydses denne øst-vesthandelsvej af nord-sydhandelsvejen, også kaldet Hærvejen eller Oksevejen. Yderligere informationer fås i vikingermuseet eller Dannevirke Museum. Fra enden af voldanlæggene følger vi vej nr. 5 med det hvide Andreaskors i retning af Haddebyer Noor og Nordbrücke. Ved en tværvej går vi til højre til hovedvejen og så ca. 20 m til venstre hen til parkeringspladsen. Nu ser man Erikstenen. Herfra kunne man gå langs gaden og så gennem Selk og videre rundt om Selker Noor. Vi går tilbage igen og følger „Wedelspang“ ligeud gennem landsbyen og ifl. skiltene. Via en skovvej kommer vi til Sigtrygstein, en historisk runesten. Vejen fører gennem siv over Nordbrücke (Nordbroen), som skiller Haddebyer Noor fra Selker Noor. Ved stejlkysten går vi til venstre, på højre side kommer man tilbage fra rundgangen om Selk. Vi går videre langs stejlkysten med et smukt syn på Slesvig og Hedeby, indtil vi kommer til hovedvejen B76. Via Raidweg langs Slien møder vi en campingplads. Der går vi over fodgængerfeltet (med lysregulering) forbi kirken tilbage til parkeringspladsen.

Selker Noor
Omkring Selker Noor, ca. 5 km delvis belagt med bjælker og almindelig vej. Udgangspunktet er en parkeringsplads ved hovedvejen til Selk/Brekendorf. Dertil kommer man fra hovedvej B 77 inden Slesvig og tager frakørslen Selk/Brekendorf, og efter ca. 500 m drejer man til venstre ind på parkeringspladsen.

Her ses Erikstein. I retning af Selk følges spadsere- og cykelstien. Efter ca. 1 km ses kongebakken på højre side, og lidt senere følges vejen til Niederselk. I selve Selk kommer vi forbi Hotel Quellental og nyder udsigten over Selker Noor. Så går vi forbi krigsmindesmærket (til venstre) i retning af Fahrdorf. I et skarpt højresving tager vi til højre og kommer til badestedet ved Selker Noor. Vi bliver øverst oppe på engen og går ad nogle trin ind i skoven. Vejen fører ligeud til en teltplads for de unge. Her går vi til højre forbi en tumleplads og til højre foran skoven. Følg Andreaskorset på en hulvej langs skovbryn. Med nogle trin ned går det via en sti gennem en ådal. Videre på Selker Noor til Noorbrücke, som skiller Selker Noor fra Haddebyer Noor. Ved at gå lige ud ville man også nå rundt om Haddebyer Noor. Nu går vi over broen, og herfra kan man se domkirken i Slesvig og vikingemuseets bygninger. Vi ser Sigtrygstein. Gennem skov og forbi marker når vi igen til hovedvejen, og parkeringspladsen befinder sig til højre.

Tilbudspakker vandringer

Vandringer

Vandre mellem Vesterhavet og Østersøen

Kort med kanoture

Følgende kort med kanoture finder du i vores online-shop: